TREASURE – Raznolikost lokalnih pasmina svinja i proizvodnih sustava za tradicionalne proizvode visoke kakvoće iz održivih lanaca svinjetine je projekt Istraživanja i Inovacije koju financira Europska komisija unutar Obzor 2020 programa – ugovorena potpora br. 634476.

Početak projekta: 10/04/2015        Trajanje: 48 mjeseci (31/03/2019)
Proračun: 3,395,986.75 EUR
Projekt koordinira Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) = Poljoprivredni institut Slovenije a uključen je konzorcij od 25 partnera iz 9 zemalja.

Cilj projekta je unapređenje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za razvoj postojećih i stvaranje novih održivih lanaca svinjetine koji se osnivaju na europskim lokalnim genetskim resursima (lokalne pasmine).
Projekt se bavi:

 • Opisivanjem i procjenom lokalnih pasmina svinja s naglaskom na one manje proučene uz korištenje novih genomskih alata.
 • Performansama svinja lokalnih pasmina u nasuprotnim agro-geo-klimatskim uvjetima i proizvodnim sustavim (zatvorenim, otvorenim, ekoloskim…). U središtu pozornosti bit će na hranidbi svinja i upravljačkim strategijama te uporabom lokalno raspoloživim hranidbenim resursima.
 • Svojstvena kakvoća tradicionalnih i novih regionalnih visokokvalitetnih proizvoda od svinjskog mesa i stavovima potrošača različitih područja tržišta; posebice motivima za izbor i spremnost za plaćanje takav proizvod.
 • Analizama troška i dobiti i marketinškim strategijama, posebice u kratkim distributivnim kanalima.

Sve su aktivnosti pokrenute iz perspektive održivosti (utjecaj okoliša, dobrobit životinja, kakvoća proizvoda, prihvatljivost potrošačima i tržišni potencijal). Projektom se želi poboljšati postojeće i stvoriti nove mreže između akademskih i neakademskih partnera , unutar i između regija te podsticati vrijednosni lanac regionalnih proizvoda od svinjskog mesa visoke kakvoće, stavljajući u središte pozornosti različite do sada manje korištene pasmine svinja, sustave njihove proizvodnje i prerađevina od njihova mesa.

TREASURE Winner of  CommBeBiz Innovation Award 2016

161011-cbb-innovationaward-blue

TREASURE project was selected by European Commission as the example of success story of EU research