Zadaci:


WP1 Fenotipska i genetska karakterizacija regionalnih autohtonih populacija svinja u Europi

Voditelj: Luca Fontanesi (UNIBO), Deputy: Cristina Ovilo (INIA)

 • Opis jedinstvenih lokalnih pasmina svinja na fenotipskoj, genomskoj i funkcionalnoj razini
 • Procjena prilagodbe lokalnih populacija svinja agro-klimatskim uvjetima
 • Razvoj novih metodologija za menadžment lokalnih populacija svinja
 • Razvoj DNK alata za sljedivost i autentifikaciju životinja i mesa

WP2 Menadžment i performanse lokalnih pasmina svinja u njihovim proizvodnim sustavima 

Voditelj: Marjeta Čandek-Potokar (KIS), Deputy: Rosa Nieto (CSIC)

 • Ocjena proizvodnosti različitih lokalnih pasmina svinja držanih u proizvodnim sustavima različitih intenziteta i u različitim agro-klimatskim uvjetima
 • Procjena ekološke održivosti proizvodnih sustava lokalnih pasmina svinja i utjecaj hranidbenih strategija, resursa i menadžmenta s obzirom na dobrobit životinja, učinak na okoliš i ekonomske dobiti
 • Određivanje hranidbenih zahtjeva lokalnih pasmina svinja za optimalizaciju učinkovitosti i smanjivanje učinaka na okoliš
 • Proučavanje inovativnih praksa u hranidbi i menadžmentu u smislu produktivnosti i kakvoće proizvoda
 • Ocjena lokalno raspoloživih hranidbenih resursa i nusproizvoda poljoprivrede u smislu produktivnosti i kakvoće proizvoda
 • Karakterizacija sastava crijevne mikrobiote u odnosu na hranidbu i menadžment svinja (pilot studija)

WP3 Tradicionalni i novi proizvodi od svinjskog mesa visoke kakvoće s regionalnim identitetom 

Voditelj: Bénédicte Lebret (INRA), Deputy: Carolina Pugliese (UNIFI)

 • Karakterizacija svojstvene kakvoće, zdravstvenih beneficija različitih proizvoda od svinjskog mesa iz različitih sustava proizvodnje europskih lokalnih pasmina svinja.
 • Uvođenje inovacija u tradicionalne proizvode od svinjskog mesa s ciljem razvoja novih ili ponovnog otkrivanja visokokvalitetnih i zdravih proizvoda te proširenje tržišnog udjela
 • Identifikacija poveznica između (tipične) kakvoće proizvoda i lokalnih pasmina svinja, hranidbenih resursa, menadžmenta, tehnika prerade, znanja i umijeća te kulturne baštine
 • Ocjena prihvatljivosti tradicionalnih visokokvalitetnih i inovativnih proizvoda od svinjskog mesa podrijetlom od manje poznatih pasmina svinja od strane potrošača u različitim segmentima tržišta
 • Implementacija baza podataka o svojstvima kakvoće svinjskih polovica i mesa za održavanje daljnji razvoj uzgojnih programa u lokalnih pasmina svinja

WP4 Preferencije potrošača i istraživanje tržišta za održive lance svinjskog mesa 

Voditelj: José M. Gil (CREDA), Deputy: Maria Angels Oliver (IRTA)

 • Analiza troškova i dobiti (privatne i javne) proizvodnih sustava duž lanca hrane koji se osnivaju na lokalnim i manje poznatim pasminama.
 • Procjena stavova potrošača i preferencije, motivi te spremnost na plaćanje za proizvode od svinjskog mesa podrijetlom od lokalnih pasmina
 • Procjena marketinških strategija (kratki lanci i/ili izravna prodaja) za stimulaciju prodaje lokalnih proizvoda od svinjskog mesa

WP5 Mjere za maksimiziranje utjecaja 

Voditelj (od May 1, 2017): Christoph Zimmer and Astrid Heid (BESH)

 • Transfer znanja i stručnosti duž partnerskog lanca, javnosti i kreatora politike
 • Razvoj kolektivnog zaštitnog znaka
 • Stvaranje platforme za funkcionalnu mrežu unutar i između regija, odnosno sektora
 • Komunikacija s različitim javnostima