TREASURE – Diverziteta lokalnih pasem prašičev in sistemov reje za visoko kakovostne tradicionalne izdelke in trajnostne verige prašičjega mesa je projekt, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Obzorja 2020 – pogodba št. 634476. 

Začetek projekta: 01/04/2015   Trajanje: 48 mesecev (do 31/03/2019)
Proračun: 3,395,968.75 EUR
Projekt koordinira Kmetijski inštitut Slovenije = Agricultural Institute of Slovenia (KIS) in vključuje konzorcij 25 partnerjev iz 9 različnih držav.

Cilj projekta je izboljšanje znanja, spretnosti in kompetenc, potrebnih za razvoj obstoječih in ustvarjanje novih trajnostnih verig prireje prašičjega mesa, osnovanih na lokalnih evropskih genetskih virih (lokalnih pasmah).

Projekt naslavlja:

  • Opis in ocena lokalnih pasem prašičev s pomočjo novih genomskih orodij in poudarkom na nepreučenih in neizkoriščenih pasmah.
  • Proizvodne lastnosti lokalnih pasem v različnih agro-geo-klimatskih pogojih in različnih sistemih reje (zaprta reja, reja v izpustu, ekološka reja).
  • kakovost tradicionalnih in novih visoko kakovostnih izdelkov iz mesa prašičev ter analize potrošnikov iz različnih regij, s poudarkom na motivih za izbiro in nakup (plačilo) tovrstnih proizvodov
  • Analizo stroškov in koristi ter trženjske srategije, posebno še kratke distribucijske kanale

Vodilni motiv vseh aktivnosti v projektu je trajnostni razvoj (okoljski odtis, dobrobit živali, kakovost proizvodov, potrošniške vidike in tržni potencial). Med cilji projekta je tudi krepitev obstoječih ter ustvarjanje novih mrež med akademskimi partnerji in partnerji realnega sektorja, znotraj in med regijami, ključno pa je ustvarjanje znanja in kompetenc za postavitev verig regionalnih visoko kakovostnih izdelkov iz prašičjega mesa, s poudarkom na raznovrstnih in doslej še neizkoriščenih potencialih lokalnih pasem prašičev, njim lastnih sistemov reje in izdelkov.

TREASURE Winner of  CommBeBiz Innovation Award 2016

161011-cbb-innovationaward-blue

TREASURE project was selected by European Commission as the example of success story of EU research