Sažetak projekta

Istraživačko razvojne aktivnosti su postavljene na dobrobit održivih lanaca svinjskog mesa koji se osnivaju na europskim lokalnim pasminama svinja i njihovih proizvodnih sustava. Radni program je planiran tako da odgovori na zahtjeve potrošača za kvalitetnim i zdravim proizvodima od svinjskog mesa s regionalnim identitetom te društvenim zahtjevima za očuvanjem okoliša i razvoja lokalne agro-ekonomije.

pork

Opis i procjena lokalnih pasmina svinja, s naglaskom na do sada manje korištene, izvodit će se uz uporabu novih genomskih alata. Performanse lokalnih pasmina svinja procijenit će se u kontrastnim agro-geo-klimatskim uvjetima i proizvodnim sustavima (zatvorenim, otvorenim, ekološkim). Pozornost će se usmjeriti na strategije hranidbe i manipulacije svinja te korištenja lokalnih hranidbenih resursa. Procijenit će se svojstvena kakvoća tradicionalnih i novih regionalnih proizvoda visoke kakvoće od svinjskog mesa kao i stavovi potrošača iz različitih tržišnih područja; posebice motivi za izbor i spremnost na plaćanje takvih proizvoda. Strategije marketinga će se proučavati, posebice u odnosu na kratke distributivne kanale. Sve aktivnosti će se odvijati iz perspektive održivosti (utjecaj okoliša, dobrobit životinja, kakvoća proizvoda, prihvatljivost potrošačima i tržišni potencijal). Aktivnosti će koristit inovativne pristupe u davanju odgovora na socio-ekonomske zahtjeve regionalnih lanaca svinjskog mesa uključujući partnere iz različitih sektora.

Projektom se želi poboljšati postojeće i stvoriti nove mreže između akademskih i neakademskih partnera, unutar i između regija te podsticati vrijednosni lanac regionalnih proizvoda od svinjskog mesa visoke kakvoće, stavljajući u središte pozornosti različite do sada manje korištene pasmine svinja, sustave njihove proizvodnje i prerađevina od njihova mesa. Međusobno oplemenjujuća međudjelovanja između znanosti, lokalne poljoprivrede i krajnjih korisnika ostvarit će se s partnerima iz ovih komplementarnih sektora u svim istraživačko-razvojnim aktivnostima.