Cilj projekta

Cilj projekta je unapređenje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za razvoj postojećih i stvaranje novih održivih lanaca svinjetine koji se osnivaju na europskim lokalnim genetskim resursima (lokalne pasmine), koji korespondiraju s najvišim zahtjevima potrošača za kvalitetnim i zdravim proizvodima od svinjskog mesa, te društvenim zahtjevima za dobrobiti životinja, ekološkim i ruralnim razvojem.

Glavni ciljevi:
  • Analiza fenotipskih I funkcionalnih svojstava obuhvaćenih u lokalnim genetskim resursima (pasminama), posebno onim manje istraženim, te razvoj DNK alata za autentifikaciju, sljedivost, konzervaciju i uzgojne programe (aktivnosti unutar WP1).

  • Prikupiti znanja o hranidbenim potrebama svinja, uporabi lokalno raspoloživih hranidbenih resursa, inovativnim hranidbenim i upravljačkim strategijama te učincima na okoliš proizvodnih sustava u svinjogojstvu (aktivnosti unutar WP2).

  • Izgraditi kvalitativno/zdravstvena svojstva regionalnih proizvoda od svinjskog mesa u skladu sa zahtjevima potrošača, uključujući inovacije tradicionalnih proizvoda da bi dostigli zdravstvene zahtjeve te identificirati poveznice između svojstvene kakvoće i proizvodnih sustava (aktivnosti unutar WP3).

  • Izvesti analizu troška i dobiti na različitim razinama lanca te istražiti potencijal tržišta i strategije regionalnih visokokvalitetnih proizvoda (aktivnosti unutar WP4)

  • Učinkoviti transfer znanja i stručnosti svim partnerima u lancu, javnosti i kreatorima politike, stvaranje platforme za funkcionalne mreže unutar i između regija te sektora, stvaranje novog (krovnog) zaštitnog znaka za proizvode (aktivnosti unutar WP5).