TREASURE (LOBIS)- Vietinių kiaulių veislių ir produkcijos sistemų įvairovė aukštos kokybės tradiciniams produktams gauti subalansuotose kiaulienos gamybos grandinėse yra Horizonto 2020 programos Mokslo ir Inovacijų veikla finansuojama Europos Komisijos, granto sutarties Nr. 634476.

Pradžia: 2015/04/01            Trukmė: 48 mėnesiai (2019/03/31)
Biudžetas: 3395986,75 Eurų
Projektą koordinuoja Kmetijski institut Slovenije = Slovėnijos žemės ūkio institutas (KIS) ir vykdo 25 partnerių konsorciumas iš 9 šalių. 

Projekto tikslas yra pagerinti žinias, įgūdžius ir kvalifikaciją, būtiną plėtojant esamas ir kuriant naujas subalansuotas kiaulienos gamybos grandines Europos vietinių kiaulių genetinių išteklių (vietinių veislių) pagrindu. Projektas skirtas:

 • Vietinių kiaulių veislių apibūdinimas ir įvertinimas, ypatingą dėmesį skiriant dar nenaudotiems naujiems genomo vertinimo įrankiams.
 • Vietinių kiaulių veislių produktyvumas skirtingose agro-geo-klimato sąlygose ir gamybos sistemose (tvartinėse, lauko, organinėje) dėmesį skiriant kiaulių šėrimo ir valdymo strategijoms ir turimų vietos pašarų išteklių naudojimui.
 • Būdingų tradicinių ir naujų regionų aukštos kokybės kiaulienos produktų kokybė ir vartotojų iš įvairių rinkų požiūrį ir motyvus pasirenkant produktus bei nusiteikimą mokėti už tokius produktus.
 • Sąnaudų ir naudos analizė ir rinkodaros strategijos, ypač trumpų grandinių paskirstymo kanaluose, visą veiklą nukreipiant tvarumo skatinimo požiūriu (poveikio aplinkai, gyvūnų gerovės, produkto kokybės, priimtinumo vartotojams ir rinkos potencialo).

Tikslas yra sustiprinti esamus ir sukurti naujus tinklus tarp akademinės bendruomenės ir neakademinių partnerių, tarp regionų ir jų viduje bei daryti sprendimus dėl regionų aukštos kokybės kiaulienos produktų grandinės, sutelkiant dėmesį į įvairiapusę ir iki šiol neišnaudotas kiaulių veislių, jų gamybos sistemų ir kiaulienos produktų vertes

TREASURE (LOBIS)CommBeBiz Inovacijų Apdovanojimų 2016 prizininkas

161011-cbb-innovationaward-blue