Projekto santrauka

Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla pasiūlyta subalansuotų kiaulienos grandinių, pagrįstų Europos vietinių kiaulių veislių ir jų auginimo sistemų panaudojimo plėtrai. Darbo programa planuojama reaguoti į vartotojų poreikius, kokybiškų ir sveikų kiaulienos produktų, turinčių regioninę tapatybę ir atitinkančių visuomenės poreikius išsaugant aplinką ir plėtojant vietos žemės ūkio ekonomiką, atžvilgiu.

Vietinių kiaulių veislių apibūdinimas ir įvertinimas, ypatingą dėmesį porkskiriant mažiau žinomoms ir vertintoms bus atlikti naudojantis naujų genomo įrankių pagalba. Vietinių kiaulių veislių vertinimas bus atliekamas skirtingose agro-geo-klimato sąlygose ir gamybos sistemose (tvartuose, lauke, organinio auginimo). Pagrindinis dėmesys skiriamas kiaulių šėrimo ir valdymo strategijų bei vietos pašarų išteklių panaudojimo klausimams. Tradicinių ir naujų regioninės aukštos kokybės kiaulienos produktų kokybė ir įvairių rinkų vartotojų požiūris į kiaulienos produktus bus įvertintas, ypač jų pasirinkimo motyvai ir nusiteikimas mokėti už produktus. Rinkodaros strategijos bus numatomos trumpų kiaulienos grandinių paskirstymo kanaluose. Visos veiklos bus skiriamos tvarumo (poveikio aplinkai, gyvūnų gerovės, produkto kokybės, vartotojų priimtinumo ir rinkos potencialo) plėtojimui. Veiklos, turinčios novatoriškumo skirtos patenkinti socialinius ir ekonominius regionų kiaulienos grandinių poreikius, įtraukiant partnerius iš skirtingų sričių.

Siekis sustiprinti esamus ir sukurti naujus tinklus tarp akademinės bendruomenės ir neakademinės aplinkos partnerių, tarp regionų ir jų viduje ir taip užtikrinti vertės grandinę regionų aukštos kokybės kiaulienos produktams, sutelkiant dėmesį į iki šiol nepanaudotų kiaulių veislių, jų gamybos sistemų kiaulienos produktus. Tarpusavio pagalbos sąveikos tarp mokslo, jo tyrimų ir vietinio žemės ūkio, verslo įmonių ir galutinių vartotojų bus pasiektos su partneriais iš šių papildomų sektorių visuose moksliniuose tyrimuose ir plėtojant taikomąją veiklą.