Projekto tikslas

yra pagerinti žinias, įgūdžius ir kvalifikaciją, būtiną plėtojant esamas ir kuriant naujas subalansuotas kiaulienos gamybos grandines Europos vietinių kiaulių genetinių išteklių (vietinių veislių) pagrindu ir atitinkančias tiek aukščiausius vartotojų poreikius kokybiškų ir sveikų kiaulienos produktų atžvilgiu tiek ir socialines reikmes, susijusias su gyvūnų gerove, aplinkos ir kaimo vystymu.

Pagrindiniai uždaviniai:
  • Analizuoti fenotipines ir funkcines savybes, įtrauktas į vietinių kiaulių genetinių išteklių (veislių), ypač neįvertintas ir DNR įrankių panaudojimo autentifikavimo plėtros, atsekamumo, išsaugojimo ir veisimo programų plėtrai (veikla pagal WP1).

  • Įgyti žinių apie kiaulių mitybos reikalavimus, vietinių pašarų išteklių panaudojimą, pažangių šėrimo ir valdymo strategijų ir kiaulių auginimo sistemų poveikio aplinkai (veikla pagal WP2).

  • Išryškinti (sukurti) regioninių kiaulienos produktų kokybinius/sveikatingumo požymius, atitinkančius vartotojų poreikius, įskaitant tradicinių produktų inovacijas, atitinkančias sveikos mitybos reikalavimus ir nustatyti būdingų kokybinių savybių ryšius su auginimo sistemomis (veikla pagal WP3).

  • Atlikti sąnaudų ir pelno analizę skirtinguose grandinės lygiuose, poveikio visuomenei ir aukštos kokybės regioninių produktų rinkos potencialo ir strategijų analizę (veikla pagal WP4).

  • Efektyvus žinių ir patirties perdavimas grandinės partneriams, visuomenės ir politikos formuotojams, funkcinių tinklų platformos regionuose ir tarp regionų kūrimui ir sektoriams, kuriantiems naują (skėtinį) kolektyvinį produktų prekinį ženklą ( veikla pagal WP5)